Disclaimer

1. Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website (www.mooiommen.com en alle achterliggende pagina's). Door de websites (tevens webpagina, website of site genoemd) te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

1.1. Doelgroep

Mooiommen.com (hierna alleen 'Mooi Ommen' genoemd) richten zich hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, op inwoners en toeristen uit en in Ommen, in alle leeftijdscatogorieen. De gegeven informatie op deze website is geschikt voor alle leeftijden. Externe links worden regelmatig gecontroleerd en zijn bij publicatie ook gecontroleerd. Echter, de informatie kan afwijken van de beoogd gelinkte informatie, waardoor Mooi Ommen niet kan garanderen dat de informatie geschikt is voor alle leeftijden. Mooi Ommen is daarom niet aansprakelijk voor inhoud in links van derden waarnaar Mooi Ommen verwijst.

2. Privacy verklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij informatie van je nodig is om bijvoorbeeld met je te corresponderen of een inschrijving te verwezenlijken. Mooi Ommen slaat gegevens op voor correspondentie of om inschrijvingen in de agenda te verwezenlijken. Zodra correspondentie is beeindigd, worden jouw gegevens vernietigd. Deze website kan door middel van een teller het aantal bezoekers bijhouden, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider je toegang hebt tot het internet. Ook is te herleiden wat voor internetbrowser is gebruikt, wat de afmetingen zijn van de schermen en ook de kleurinstellingen zijn terug te vinden. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare opgeslagen. Individuele persoonsgegevens worden niet verzameld. De geaggregeerde verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Omdat gegevens niet kunnen worden gekoppeld aan individuele personen kun je niet verzoeken je gegevens uit bestanden te laten verwijderen. De beschikbare gegevens zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk op iedere bezoeker af te stemmen.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span mij in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ik aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Deze website streeft op geen enkele manier het doel na, om personen en/of instanties (onderwie ook scholen, gemeenten, bedrijven) te beledigen, te bekritiseren of hen in een kwaad daglicht te stellen. Bij twijfel over bepaalde teksten, kan er altijd contact worden opgenomen met Mooi Ommen. Daarbij kan altijd besproken worden bepaalde teksten en/of woorden aan te passen, al dan niet te verwijderen.

3.1. Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd, beeindigd of verwijderd. Ik span mij in om deze webpagina en alle afzonderlijke pagina's zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Indien de beschikbaarheid door derden in gevaar wordt gebracht, (bijvoorbeeld cyberaanvallen/hacken etc.) wordt er altijd aangifte gedaan.

4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Mooi Ommen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Mooi Ommen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door mij. Bij het inzenden van (beeld)materiaal geef je toestemming voor oneindig gebruik van dit materiaal door Mooi Ommen, voor het doel waarvoor het materiaal is ingezonden en ga je akkoord met deze voorwaarden. Van ingezonden materiaal verwacht Mooi Ommen dat de inzender de eigenaar is, of namens de eigenaar handelt. Dit houdt in dat je zelf de maker bent van bijvoobeeld de foto of dat je toestemming hebt van de maker om dit materiaal in te zenden onder deze voorwaarden. Schadeclaims van derden op ingezonden materiaal neemt Mooi Ommen serieus en deze zullen verhaald worden op de inzender. Mooi Ommen behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal te weigeren zonder opgave van reden(en). Je volledige naam wordt als bron vermeldt, tenzij anders gewenst. Correspondentie verstuurd door Mooi Ommen mag op geen enkele wijze gedeeld worden met derden, welke niet zijn vermeldt in de CC, tenzij anders vermeldt.

5. Onafhankelijkheid

De website mooiommen.com, alsmede mooiommen.com zijn particuliere initiatieven van Mark Timmermans. De websites houden geen enkel verband met de website van de gemeente Ommen (www.ommen.nl), alsmede andere overheidsorganisaties, semi-publiekeorganisaties, non-profitorganisaties en commerciele organisaties. Er wordt op geen enkele wijze winstbejag nagestreefd door Mooi Ommen.